O kartičkách

  • Děti milují barvy – kartičky jsou barevné.
  • Děti milují obrázky – mnoho kartiček obsahuje fotky – reálné obrázky.
  • Kartičky podporují samostatnou práci – kartičky obsahují návod k provedení úkolu a zároveň:
  • Kartičky umožňují, aby si dítě samo zkontrolovalo správnost provedení úkolu.
  • Kartičky jsou všechny zalaminované, tedy velmi odolné.
  • Témata vyšla z učitelské praxe – kartičky by tak měly být pro vás maximálně praktické a užitečné.
  • Jsou home-made, pravé domácí : – )