O kartičkách

  • Děti milují barvy – kartičky jsou barevné.
  • Děti milují obrázky a fotky – kartičky jsou jich plné.
  • Kartičky podporují samostatnou práci – obsahují návod, jak s nimi pracovat a zároveň:
  • Kartičky obsahují prvek sebekontroly – umožňují, aby si dítě samo zkontrolovalo správnost provedení úkolu.
  • Témata kartiček, jejich formát a náročnost vyšla z praxe výuky v české Montessori třídě a jsou zde i ověřené samotnými žáčky.