Kódované věty – slovní druhy

55 

Co je podstatné jméno a co předložka?

Katalogové číslo: 077 Kategorie:

Popis

Na této pomůcce se procvičují slovní druhy ve větě. Žáci určují všechny slovní druhy kromě zájmen, spojek, částic a citoslovcí. To bude v těžší verzi, která se zde brzy objeví :-). Jak se s pomůckou pracuje? Žák si přečte větu a přiřazuje jednotlivým slovům montessori značky pro slovní druhy (Také si je může zapisovat do sešitu. Jinak značky máme ke stažení zde.) Poté si kartu otočí a svou práci si zkontroluje.

Celkem 24 kartiček o velikosti 6,5 x 16,5 cm.

Pro procvičení podstatných jmen, sloves a přídavných jmen si stáhněte zdarma tento pracovní list.

Práce potřebná k dokončení pomůcky v pdf: Oboustranně vytisknout, zalaminovat, rozstříhat.

Poznámka: Na fotce jde vidět, že značky zezadu prosvítají. V produktu, který si zakoupíte, to již nebude, je to již pořešeno tak, aby to neprosvítalo.