Mně – mě (skloňování zájmena já)

55 

Kdy mě a kdy mně? Po splnění úkolů nám bude vše jasné.

Katalogové číslo: 049 Kategorie:

Popis

V této pomůcce se žáci naučí psát správně mě a mně, a to jak s odvozením podle pádů, tak s použitím zájmena ty. Následně si učivo upevní na několika větách. Na přiložené kartičce se správným řešením si svou práci zkontrolují. K pomůcce patří také knížečka s dvaceti větami, kde žák doplňuje správný tvar „mně, mě“ a po otočení stránky najde kontrolu.

Pomůcka tedy obsahuje: Kartičku se zadáním úkolu, dvě karty s prázdnými místy pro doplňování, 15 kartičkek pro přikládání do prázdných míst , dvě kartičky s kontrolou (doporučujeme dát do obálky nebo přehnout, ať to žáci hned nevidí), knížečku o 22 stranách pro následné procvičování.

Práce potřebná k dokončení pomůcky v pdf: První soubor (Eva_skloňování zájmena já): Vytisknout jednostranně a zalaminovat. Na první straně je tabulka, do které se budou doplňovat kartičky z konce druhé strany. Tuto tabulku obstřihnout. Pod tabulkou je k vystřihnutí kartička s úkolem. Na druhé straně je nahoře tabulka s větami, do které se budou doplňovat kartičky mě mně, které jsou pod ní. Tabulku obstřihnout, kartičky podlepit tvrdým papírem (s pomocí oboustranné lepicí pásky) a vystřihnout. Kartičky úplně dole taktéž. Na třetí straně je kontrola. Druhý soubor (Eva_memneknizecka): Oboustranně vytisknout, zalaminovat, rozstříhat a poté spojit kroužkovou vazbou.