Velká písmena

85 

Pomůcka pro druhé trojročí. Zahloubání se do problematiky velkých písmen.

Katalogové číslo: 062 Kategorie:

Popis

V této pomůcce si žáci osvojí základní pravidla pro používání velkých písmen. Dozví se o pravidlech pro psaní velkých písmen nejen na začátku věty, nadpisech a ve vlastních jménech, ale jde se do problematiky hlouběji – pravidla pro názvy měst a dalších zeměpisných názvů (s předložkou, bez předložky…), pravidla pro psaní přídavných jmen včetně přivlastňovacích přídavných jmen nebo také pravidla pro zájmena při zdvořilém oslovování v dopise, e-mailu.

Stačí nahlédnout do pravidel Českého pravopisu, teda Pravidel českého pravopisu :-), a hned je čtenáři jasno, že psaní velkých písmen je problematika rozsáhlá a jde se v ní lehce ztratit. Hlavní plus a výjimečnost této pomůcky je v pečlivém výběu těch nejdůležitějších pravidel a v podání těchto pravidel co nejsrozumitelnější formou. Pomůcku lze chápat jako základnu pro další hloubání v této problematice a zároveň jako postačující kvantum informací pro žáka druhého trojročí.

Celkem tedy pomůcka obsahuje jednou velkou “knihu” – vysvětlení pravidel a k nim připnuté testy na okamžité procvičování a jednu malou knížečku – závěrečný testík na zkontrolování znalostí.

Práce potřebná k dokončení pomůcky v pdf:

  1. Větší A4 knížka: Vše jednostranně vytisknout. Velké stránky (soubor Eva_velká písmena) zalaminovat, spojit kroužkovou vazbou. Stránku s kartičkami „odklápěčkami“ zalaminovat, kartičky vystřihnout a postupně přilepit izolepou podél horního okraje vedle šipek u jednotlivých pravidel. Testíky vytisknout tolikrát, kolik je žáků ve třídě, rozstříhat a sponkou připnout na správná místa v knížce.
  2. Malá knížečka: Vytisknout oboustranně, zalaminovat, rozstříhat, spojit kroužkovou vazbou.